Täljerevyns historia
 
Redan vid mitten av 1800-talet  spelade man smärre
 lustfyllda stycken, s. k. tablåer, på Stadskällaren. 
Under 1890-talet tillkom scenen i Stadshotellets 
festvåning som användes flitigt. men det var först 
när IOGT-lokalen vid Oxbacksgatan, med dess scen, 
tillkom 1896 som man kan tala om att spela revy. 
IOGT-lokalen användes mycket av 
folkrörelserna, framförallt inom nykterhetsrörelsen 
ägnade man sig åt teater och revy. 

Under olika årtionden framträdde grupper av skilda slag 
med teaterstycken och sångspel. I Södertälje fanns flera 
synnerligen aktiva grupper som med framgång ägnade sig 
åt revy. Repertoaren bestod både av köpta sketcher och 
egenproducerat  material. Tiden efter första världskriget 
blev upptakten till en guldålder i Södertäljes revyliv. 
Den väl använda IOGT- lokalen fick konkurrens av 
scenen i A-salen på Folkets Hus som togs i bruk 
1923 och den stora scenen i Folkets Park som öppnade
ridån 1927. Möjligheterna att spela för en större publik 
ökade intresset  från olika arrangörer som såg möjligheten 
att tjäna pengar. Under den mycket aktiva mellankrigstiden 
hade staden flera namnkunniga textförfattare som 
Harry Iseborg och Gösta Stevens. I många revyer
kunde man även framföra nyskrivna melodier till
texterna och den i särklass mest produktive
kompositören var utan tvivel David Lundahl. 
Från hans flyhänta notpenna finns det tyvärr inte 
mycket bevarat då han oftast skrev ner sina melodier
utan att ange sitt namn. Under andra världskriget 
började Scaniarevyn som spelades på Folkets Hus 
och drog stor publik. 
Den drivande kraften där var Harry Oldin. 
Revyn i Tälje övergick under 1970-talet till att heta 
Täljerevyn då anknytningen till det stora företaget blev 
allt mindre. Täljerevyn lever alltjämt och 
har blivit en institution.
Bosse Brännberg och Janne Lundbom har i 
tre decennier roat och oroat södertäljepubliken 
med sina alster och fyndiga funderingar. 
En anmärkningsvärd bedrift. 
Efter Janne och Bosse så ligger manteln hos 
Lasse Karlsson och hans kamrater. 
En trupp som är en ganska fast kärna med inslag av några nya
krafter per år. Det har genom åren varit 
musikalartister, musiker, skådespelare både från 
Södertälje och Stockholm.

En ny ensemble där de flesta arbetar med teater, musik eller 
underhållning i andra sammanhang tar form. Att göra revy i 
en stad som Södertälje är ett hårt arbete. 
Det krävs en hängivenhet inför det lokala och samtidigt 
en känsla för det allmänmänskliga. 
Vi drivs av tanken att göra bra underhållning för 
så många som möjligt. En möjlighet att se på sin 
vardag med andra ögon och en självdistans som 
förhoppningsvis är förlösande på ett positivt sätt.
Vad framtiden ger vet vi ju inte. Vad vi vet är att humor 
och skrattet alltid kommer att överleva. 
Viljan att med lust och satir se på sig själv och andra
är en stark drift. Vi hoppas och tror att Täljerevyn 
alltid kommer att finnas i någon form och  alltid vara 
en revy i första minuten.

Lena LindellBia Fransén
Lotta Ardai JennerforsGöran Wiklund

Ensemble 2023